BEZUELTE STAGE als Webdesigner

BEZUELTE STAGE als Webdesigner Training | Sensibilité politique PIRATEN | Luxembourg Wat mir maachen. Eise Walprogramm konnt 2018 iwwerzeegen: d’Piratepartei ass mat 2 Deputéiert an der Chamber vertrueden, wou mir eis fir méi Biergerbedeelegung, Transparenz am Staat an sozial Gerechtegkeet fir jiddereen asetzen. Eis Visioun ass et, déi lëtzebuergesch Politik méi Méi liesen…

lu_LU
fr_FR lu_LU